„Biacomex” Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich BON ANTYWIRUSOWY Umowa o powierzenie grantu nr BON8Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez zwiększenie wydajności pracy, lepszą organizację pracy, utrzymanie większej czystości w miejscu pracy, sterylności warunków pracy, odizolowanie pracowników od szkodliwych czynników, bardziej efektywne wykorzystanie surowca, ekologia. Cel zostanie osiągnięty dzięki zakupowi automatycznego dozownika pigmentów wodnych MoonWalk PPG do Warsztatu Blacharsko-Lakierniczego, który zastąpi wiedzę wyspecjalizowanych pracowników, w przypadku ich nieobecności w pracy z powodu choroby.


Całkowita wartość projektu wynosi: 167 076,88 PLN (wartość wydatków kwalifikowanych 135 834,86 PLN).


Dofinansowanie projektu z UE: 99 988,00 PLN